• Home
  • Bieżące wsparcie prawno-podatkowe

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego dla firmy?

Umów konsultacje

Skontaktuj się teraz

 

„Zmieniające się nieustannie otoczenie prawne i przede wszystkim podatkowe, wymaga bieżącego monitorowania konsekwencji prawnych i podatkowych planowanych i realizowanych działań biznesowych."

mec. Piotr Szalbierz,
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

 

Bieżące wsparcie prawno-podatkowe

Każde planowane przedsięwzięcie i transakcja handlowa implikuje różne skutki prawne jak i podatkowe. W natłoku pracy i obowiązków, warto zaufać specjalistom.

Dostarczamy wsparcia naszym klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego, tak by klienci mogli skupić się nad wzrostem potencjału ich biznesu.

  • DORADZTWO PRAWNO – PODATKOWE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE.

Tylko połączenie prawa i podatków, pozwala dopasować rozwiązania, w których wspieramy i zabezpieczamy interesy naszych Klientów.

Nasze usługi w ramach bieżącego doradztwa obejmują m.in.:

  1. Bieżące i stałe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów prawno-podatkowych
  2. Doradztwo prawno-organizacyjne w zakresie struktur przedsiębiorstw
  3. Reprezentacja przed instytucjami państwowymi
  4. Doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, przepisów związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania
  5. Analiza umów i innych dokumentów pod kątem podatkowym i podejmowanych działań
  6. Projekty specjalne – m.in. WHT, spółki komandytowe, model estoński, ulgi podatkowe (B+R / IP BOX)

Prawo, podatki, biznes tylko funkcjonujące łącznie są sukcesem wielu przedsięwzięć. Aby ułatwić podejmowanie najlepszych decyzji biznesowych, zminimalizować ryzyko gospodarcze a także poprawić rentowność finansową przedsiębiorstw proponujemy wieloaspektowe doradztwo prawno-podatkowe.

  • WSPARCIE W TRAKCIE KONTROLI PODATKOWYCH.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w trakcie kontroli podatkowych. Reprezentujemy naszych Klientów również w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Reprezentujemy podatników, w toku całego postępowania, jak i w zakresie określonej czynności w jego ramach, również sporządzenia skargi kasacyjnej do NSA.

 
 
PEŁNE WSPARCIE PRAWNO - PODATKOWE W JEDNYM MIEJSCU

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZEKSZTAŁCENIA. POŁACZENIA. PODZIAŁY.

Potrzeby dokonania istotnych zmian organizacyjnych w firmie są konsekwencją rozwój biznesu, pojawieniem się nowych wyzwań a także zmianami zachodzącymi w otoczeniu biznesowo-legislacyjnym.

PRZEKSZTAŁCENIA. POŁACZENIA. PODZIAŁY.

Restrukturyzacje mogą przybrać postać przekształceń, połączeń, podziałów bądź aportów.

SPRAWDŹ

BIEŻĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Zmieniające się otoczenie prawne i podatkowe, wymaga bieżącego monitorowania konsekwencji prawnych i podatkowych planowanych i realizowanych działań biznesowych.

BIEZĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Dostarczamy wsparcia naszym klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Planowanie podatkowe to dozwolone przepisami prawa działanie, podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych, skierowane do przedsiębiorców.

PLANOWANIE PODATKOWE

Będąc partnerami biznesowymi naszych Klientów, doradzamy w zakresie planowania podatkowego w ramach prowadzonej przez nich działalności.

SPRAWDŹ

SUKCESJA BIZNESU

Pomagamy naszym Klientom przygotować firmę na zmiany pokoleniowe poprzez właściwe zaplanowanie sukcesji biznesu. Doradztwo sukcesyjne zawsze dostosowujemy do potrzeb Klienta, jego sytuacji rodzinnej i biznesowej.

SUKCESJA BIZNESU

Odpowiednio i etapowo wprowadzana, pozwala zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń i dziesięcioleci.

SPRAWDŹ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje opinie oraz analizy stanów faktycznych.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

SPRAWDŹ

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

SPRAWDŹ

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWY KORPORACYJNE

Opracowujemy i negocjujemy w imieniu Klientów umowy nabycia akcji lub udziałów oraz umowy finansujące takie transakcje.

SPRAWDŹ

TRANSAKCJE

Doradzamy w zakresie prawno-podatkowym przy transakcjach sprzedaży firm, asystując przy procesach ich przejęcia zarówno przez podmioty polskie jak i zagraniczne.

TRANSAKCJE

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie transakcji. Pomagamy zarówno w transakcjach sprzedaży całych firm, jak również określonych pakietów udziałów lub akcji, co wiąże się z określeniem nowych zasad współpracy między wspólnikami.

SPRAWDŹ