• Home
  • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

mec. Piotr Szalbierz,
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Warunkiem zastosowania przepisów klauzuli jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:

  • czynność musi być dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej,
  • korzyść podatkowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu
  • sposób dokonania czynności jest sztuczny.

Kiedy stosujemy klauzulę?

Klauzulę należy stosować tylko w przypadku, gdy tworzone przez podatnika struktury (transakcje) nie mają uzasadnienia ekonomicznego, czyli gdy:

  • działanie podejmowane przez podmiot nie ma racjonalnego wytłumaczenia biznesowego,
  • jest z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione,
  • nie zaistniałoby, gdyby nie chodziło o osiągnięcie korzyści podatkowej.

„Nie można stosować klauzuli do podważenia uzasadnionych gospodarczo czynności, nawet gdy prowadzą one do stworzenia przez podmiot modelu bardziej efektywnego podatkowo, jednak motyw podatkowy nie może być motywem dominującym. Nie można wymagać od podmiotów, aby dokonywały czynności, które prowadzą do największego obciążenia podatkowego. Podmiot ma prawo wybrać taką formę czynności, która powoduje jak najniższe obciążenie podatkowe, jednak jego działanie nie może być irracjonalne."

Piotr Szalbierz, współautor „Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny” Wydawnictwo C.H.Beck ; Rok wydania: 2020

Nasze działania

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje: 

  • Opinie w zakresie zastosowania klauzuli przeciwko unikania opodatkowania w konkretnym stanie faktycznym
  • Analizy stanów faktycznych Klienta i planowanych działań w zakresie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikania opodatkowania.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE: 

tel. +48 502 441 966
mail: kancelaria@kancelariaszalbierz.pl

PEŁNE WSPARCIE PRAWNO - PODATKOWE W JEDNYM MIEJSCU

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY

Zmiany organizacyjne są konsekwencją rozwoju biznesu. Wraz z pojawieniem się nowych wyzwań, następuje konieczność optymalizacji do otoczenia legislacyjnego.

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY.

Restrukturyzacje mogą przybrać postać przekształceń, połączeń, podziałów bądź aportów.

SPRAWDŹ

WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Zapewniamy bieżące monitorowanie zmian prawnych i podatkowych oraz planowanych i realizowanych działań biznesowych.

BIEŻĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Dostarczamy wsparcia naszym Klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Sprawdź co gwarantujemy z zakresie naszych usług.

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Projektujemy i koordynujemy wdrożenie indywidualnie dopasowanych do biznesu strategii prawno - podatkowych.

SPRAWDŹ

SUKCESJA BIZNESU

Przygotowujemy organizacje na zmiany pokoleniowe poprzez właściwe zaplanowanie sukcesji biznesu. Doradzamy indywidualnie dopasowując strategię sukcesji do biznesu.

SUKCESJA BIZNESU

Odpowiednio i etapowo wprowadzana, pozwala zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń i dziesięcioleci.

SPRAWDŹ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje opinie oraz analizy stanów faktycznych.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

SPRAWDŹ

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

SPRAWDŹ

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWDŹ