• Home
  • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Potrzebujesz wsparcia prawnego dla firmy?

Umów konsultacje

Skontaktuj się teraz

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

mec. Piotr Szalbierz,
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Warunkiem zastosowania przepisów klauzuli jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:

  • czynność musi być dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej,
  • korzyść podatkowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu
  • sposób dokonania czynności jest sztuczny.

Kiedy stosujemy klauzulę?

Klauzulę należy stosować tylko w przypadku, gdy tworzone przez podatnika struktury (transakcje) nie mają uzasadnienia ekonomicznego, czyli gdy:

  • działanie podejmowane przez podmiot nie ma racjonalnego wytłumaczenia biznesowego,
  • jest z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadnione,
  • nie zaistniałoby, gdyby nie chodziło o osiągnięcie korzyści podatkowej.

„Nie można stosować klauzuli do podważenia uzasadnionych gospodarczo czynności, nawet gdy prowadzą one do stworzenia przez podmiot modelu bardziej efektywnego podatkowo, jednak motyw podatkowy nie może być motywem dominującym. Nie można wymagać od podmiotów, aby dokonywały czynności, które prowadzą do największego obciążenia podatkowego. Podmiot ma prawo wybrać taką formę czynności, która powoduje jak najniższe obciążenie podatkowe, jednak jego działanie nie może być irracjonalne."

Piotr Szalbierz, współautor „Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny” Wydawnictwo C.H.Beck ; Rok wydania: 2020

Nasze działania

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje: 

  • Opinie w zakresie zastosowania klauzuli przeciwko unikania opodatkowania w konkretnym stanie faktycznym
  • Analizy stanów faktycznych Klienta i planowanych działań w zakresie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikania opodatkowania.
PEŁNE WSPARCIE PRAWNO - PODATKOWE W JEDNYM MIEJSCU

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZEKSZTAŁCENIA. POŁACZENIA. PODZIAŁY.

Potrzeby dokonania istotnych zmian organizacyjnych w firmie są konsekwencją rozwój biznesu, pojawieniem się nowych wyzwań a także zmianami zachodzącymi w otoczeniu biznesowo-legislacyjnym.

PRZEKSZTAŁCENIA. POŁACZENIA. PODZIAŁY.

Restrukturyzacje mogą przybrać postać przekształceń, połączeń, podziałów bądź aportów.

SPRAWDŹ

BIEŻĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Zmieniające się otoczenie prawne i podatkowe, wymaga bieżącego monitorowania konsekwencji prawnych i podatkowych planowanych i realizowanych działań biznesowych.

BIEZĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Dostarczamy wsparcia naszym klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Planowanie podatkowe to dozwolone przepisami prawa działanie, podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych, skierowane do przedsiębiorców.

PLANOWANIE PODATKOWE

Będąc partnerami biznesowymi naszych Klientów, doradzamy w zakresie planowania podatkowego w ramach prowadzonej przez nich działalności.

SPRAWDŹ

SUKCESJA BIZNESU

Pomagamy naszym Klientom przygotować firmę na zmiany pokoleniowe poprzez właściwe zaplanowanie sukcesji biznesu. Doradztwo sukcesyjne zawsze dostosowujemy do potrzeb Klienta, jego sytuacji rodzinnej i biznesowej.

SUKCESJA BIZNESU

Odpowiednio i etapowo wprowadzana, pozwala zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń i dziesięcioleci.

SPRAWDŹ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje opinie oraz analizy stanów faktycznych.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

SPRAWDŹ

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

SPRAWDŹ

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWY KORPORACYJNE

Opracowujemy i negocjujemy w imieniu Klientów umowy nabycia akcji lub udziałów oraz umowy finansujące takie transakcje.

SPRAWDŹ

TRANSAKCJE

Doradzamy w zakresie prawno-podatkowym przy transakcjach sprzedaży firm, asystując przy procesach ich przejęcia zarówno przez podmioty polskie jak i zagraniczne.

TRANSAKCJE

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie transakcji. Pomagamy zarówno w transakcjach sprzedaży całych firm, jak również określonych pakietów udziałów lub akcji, co wiąże się z określeniem nowych zasad współpracy między wspólnikami.

SPRAWDŹ