O NAS

Spółka komandytowo - akcyjna

KANCELARIA SZALBIERZ I WSPÓLNICY

„Gromadzimy w jednym miejscu specjalistów w dziedzinie prawa i podatków, którzy pomogą Ci prowadzić bezpieczny biznes z uwzględnieniem planowania podatkowego. Dzięki tej wąskiej specjalizacji, staliśmy się ekspertami w tematyce podatków i spółek, którzy wykorzystują interdyscyplinarną wiedzę."


Piotr Szalbierz – Założyciel Kancelarii

BEZPOŚREDNI KONTAKT: 

tel.: +48 512 005 666
mail: p.szalbierz@kancelariaszalbierz.pl

ZAŁOŻYCIEL

mec. Piotr Szalbierz

Radca Prawny. Doradca podatkowy

Ekspert m.in. z dziedziny podatków dochodowych, restrukturyzacji prawno-podatkowej i sukcesji biznesu a także w zakresie przepisów związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Doradza w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z dozwolonym planowaniem podatkowym.

DOŚWIADCZENIE
Wieloletni praktyk, który doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie współpracy i doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie zmian organizacyjnych (przekształcenia, holdingi itp.) jak i reorganizacji aktywów z uwzględnieniem planowania podatkowego. Autor publikacji podatkowych jak i licznych opinii prawno-podatkowych. Współautor m.in. komentarza do ordynacji podatkowej 2019 oraz najnowszej publikacji nt. ”Regulacji w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny”. Prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych zmianom w podatkach.

WSPÓŁAUTOR PUBLIKACJI

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny, Wydawnictwo C.H.Beck ; Rok wydania: 2020

W celu zakupu książki, przejdź do Księgarni.

KSIĘGARNIA

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2018 r.

W celu zakupu książki, przejdź do Księgarni.

KSIĘGARNIA

Ordynacja podatkowa. Poradnik dla praktyków. Wyd. C.H.Beck Wydanie Warszawa, 2019 r.

W celu zakupu książki, przejdź do Księgarni.

KSIĘGARNIA

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wydawnictwo C.H.Beck, Wydanie Warszawa, 2021 r.

W celu zakupu książki, przejdź do Księgarni.

KSIĘGARNIA
PEŁNE WSPARCIE PRAWNO - PODATKOWE W JEDNYM MIEJSCU

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY

Zmiany organizacyjne są konsekwencją rozwoju biznesu. Wraz z pojawieniem się nowych wyzwań, następuje konieczność optymalizacji do otoczenia legislacyjnego.

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY.

Restrukturyzacje mogą przybrać postać przekształceń, połączeń, podziałów bądź aportów.

SPRAWDŹ

WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Zapewniamy bieżące monitorowanie zmian prawnych i podatkowych oraz planowanych i realizowanych działań biznesowych.

BIEŻĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Dostarczamy wsparcia naszym Klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Sprawdź co gwarantujemy z zakresie naszych usług.

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Projektujemy i koordynujemy wdrożenie indywidualnie dopasowanych do biznesu strategii prawno - podatkowych.

SPRAWDŹ

SUKCESJA BIZNESU

Przygotowujemy organizacje na zmiany pokoleniowe poprzez właściwe zaplanowanie sukcesji biznesu. Doradzamy indywidualnie dopasowując strategię sukcesji do biznesu.

SUKCESJA BIZNESU

Odpowiednio i etapowo wprowadzana, pozwala zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń i dziesięcioleci.

SPRAWDŹ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje opinie oraz analizy stanów faktycznych.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

SPRAWDŹ

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

SPRAWDŹ

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWDŹ