• Home
  • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

„Regulacje z zakresu MDR mają istotny wpływ na działalność podatników – w specyficznych przypadkach nakładają na podatników obowiązki raportowe, jak również w niektórych przypadkach obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej."

mec. Piotr Szalbierz,
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych. MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych.

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy czynności (również planowanych) lub ich zespołów, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego – spełniających dodatkowo wskazane w ustawie warunki (tzw. cechy rozpoznawcze, w niektórych przypadkach – łącznie z tzw. kryterium głównej korzyści). Obowiązek raportowania MDR jest obowiązkiem sprawozdawczym i dotyczyć może także sytuacji, które nie stanowią formy unikania opodatkowania.

Ocena zjawisk biznesowych pod kątem podatkowym.

„Pojęcie schematu podatkowego zostało ukształtowane bardzo szeroko, przy wykorzystaniu pojęć nieostrych i niedookreślonych. Niejasność przepisów powoduje w praktyce szereg wątpliwości, czy działania podejmowane przez podatnika stanowią schemat podatkowy i czy podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej."

mec. Piotr Szalbierz, Radca Podatkowy. Doradca prawny. 

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych. Należy pamiętać, iż nawet zwykłe czynności, pod pewnymi warunkami mogą stanowić schemat podatkowy (może nim być likwidacja spółki osobowej, wypłata dywidendy za granicę, sprzedaż przedsiębiorstwa, czy nawet nabycie nieruchomości). Właściwa identyfikacja potencjalnych schematów podatkowych pomaga zabezpieczyć zarządy spółek przed ewentualną odpowiedzialnością w tym zakresie.

Minimalizujemy ryzyko, podczas gdy Ty spokojnie prowadzisz swój biznes.

Naruszenie obowiązków MDR obwarowane jest bardzo wysokimi sankcjami (kara na kwotę do ponad 25 mln zł). W określonych sytuacjach mogą być też nałożone kary do 2 mln PLN (z możliwością podwyższenia do 10 mln PLN) za niedopełnienie obowiązków w zakresie wewnętrznej procedury MDR. 

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE: 

tel. +48 502 441 966
mail: kancelaria@kancelariaszalbierz.pl

PEŁNE WSPARCIE PRAWNO - PODATKOWE W JEDNYM MIEJSCU

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY

Zmiany organizacyjne są konsekwencją rozwoju biznesu. Wraz z pojawieniem się nowych wyzwań, następuje konieczność optymalizacji do otoczenia legislacyjnego.

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY.

Restrukturyzacje mogą przybrać postać przekształceń, połączeń, podziałów bądź aportów.

SPRAWDŹ

WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Zapewniamy bieżące monitorowanie zmian prawnych i podatkowych oraz planowanych i realizowanych działań biznesowych.

BIEŻĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Dostarczamy wsparcia naszym Klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Sprawdź co gwarantujemy z zakresie naszych usług.

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Projektujemy i koordynujemy wdrożenie indywidualnie dopasowanych do biznesu strategii prawno - podatkowych.

SPRAWDŹ

SUKCESJA BIZNESU

Przygotowujemy organizacje na zmiany pokoleniowe poprzez właściwe zaplanowanie sukcesji biznesu. Doradzamy indywidualnie dopasowując strategię sukcesji do biznesu.

SUKCESJA BIZNESU

Odpowiednio i etapowo wprowadzana, pozwala zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń i dziesięcioleci.

SPRAWDŹ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje opinie oraz analizy stanów faktycznych.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

SPRAWDŹ

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

SPRAWDŹ

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWDŹ