• Home
  • Sprawy korporacyjne

Potrzebujesz wsparcia prawnego dla firmy?

Umów konsultacje

Skontaktuj się teraz

Dla Klientów, którzy planują przystąpić do ważnej inwestycji lub przeprowadzić reorganizację posiadanych aktywów opracowujemy najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych. Pozwala to  zagwarantować bezpieczeństwo podatkowe i prawne, zarówno dla Przedsiębiorcy jak i całej transakcji.

mec. Piotr Szalbierz,
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Sprawy korporacyjne

Bieżąca obsługa korporacyjna

Poza restrukturyzacją przedsiębiorstw prowadzimy również bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kompleksowe działania świadczymy począwszy od przygotowania projektów umów spółek, statutów i porozumień wspólników uwzględniających indywidualne oczekiwania i potrzeby Klientów, biorąc udział w negocjacjach i asystując przy zawieraniu kontraktów, a skończywszy na dopełnieniu wszystkich formalności przed sądem rejestrowym oraz organami administracji.

Opracowujemy i negocjujemy w imieniu Klientów umowy nabycia akcji lub udziałów oraz umowy finansujące takie transakcje. Tworzymy dokumentację korporacyjną: uchwały, protokoły z obrad organów spółek i innych dokumentów wymaganych przez kodeks spółek handlowych.

Zakładanie spółek celowych

W ramach procesów prowadzonych dla Klientów zakładamy spółki celowe, które mają na celu dywersyfikację ryzyka biznesowego, prawnego i podatkowego. Pozwala to niejednokrotnie na ochronę majątku osobistego jak i firmowego. Powołanie spółki celowej zwiększa przejrzystości rozliczeń i rentowność.

Wyodrębnienie  i rozgraniczenie projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach spółki dedykowanej może też służyć do przygotowania transakcji zbycia wartościowych aktywów.

Likwidacja spółek

Likwidacja spółki, szczególnie spółek kapitałowych to proces złożony, na który składa się kilka etapów. Proces wymaga dużego zaangażowania oraz wiedzy co do prawidłowości jego przeprowadzenia szczególnie w aspekcie prawnym, podatkowym, rachunkowym i korporacyjnym.

Oferujemy wsparcie poprzez przygotowanie kompletu dokumentów a także kontrolowanie procesu likwidacji pod względem zarówno formalnym jak i operacyjnym. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnego doradztwa proces zostanie przeprowadzony kompleksowo i spokojnie. Nad całością będą czuwać specjaliści z zakresu prawa, podatków i księgowości.

PEŁNE WSPARCIE PRAWNO - PODATKOWE W JEDNYM MIEJSCU

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZEKSZTAŁCENIA. POŁACZENIA. PODZIAŁY.

Potrzeby dokonania istotnych zmian organizacyjnych w firmie są konsekwencją rozwój biznesu, pojawieniem się nowych wyzwań a także zmianami zachodzącymi w otoczeniu biznesowo-legislacyjnym.

PRZEKSZTAŁCENIA. POŁACZENIA. PODZIAŁY.

Restrukturyzacje mogą przybrać postać przekształceń, połączeń, podziałów bądź aportów.

SPRAWDŹ

BIEŻĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Zmieniające się otoczenie prawne i podatkowe, wymaga bieżącego monitorowania konsekwencji prawnych i podatkowych planowanych i realizowanych działań biznesowych.

BIEZĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Dostarczamy wsparcia naszym klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Planowanie podatkowe to dozwolone przepisami prawa działanie, podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych, skierowane do przedsiębiorców.

PLANOWANIE PODATKOWE

Będąc partnerami biznesowymi naszych Klientów, doradzamy w zakresie planowania podatkowego w ramach prowadzonej przez nich działalności.

SPRAWDŹ

SUKCESJA BIZNESU

Pomagamy naszym Klientom przygotować firmę na zmiany pokoleniowe poprzez właściwe zaplanowanie sukcesji biznesu. Doradztwo sukcesyjne zawsze dostosowujemy do potrzeb Klienta, jego sytuacji rodzinnej i biznesowej.

SUKCESJA BIZNESU

Odpowiednio i etapowo wprowadzana, pozwala zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń i dziesięcioleci.

SPRAWDŹ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje opinie oraz analizy stanów faktycznych.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

SPRAWDŹ

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

SPRAWDŹ

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWY KORPORACYJNE

Opracowujemy i negocjujemy w imieniu Klientów umowy nabycia akcji lub udziałów oraz umowy finansujące takie transakcje.

SPRAWDŹ

TRANSAKCJE

Doradzamy w zakresie prawno-podatkowym przy transakcjach sprzedaży firm, asystując przy procesach ich przejęcia zarówno przez podmioty polskie jak i zagraniczne.

TRANSAKCJE

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie transakcji. Pomagamy zarówno w transakcjach sprzedaży całych firm, jak również określonych pakietów udziałów lub akcji, co wiąże się z określeniem nowych zasad współpracy między wspólnikami.

SPRAWDŹ