• Home
  • Sprawy korporacyjne

Dla Klientów, którzy planują przystąpić do ważnej inwestycji lub przeprowadzić reorganizację posiadanych aktywów opracowujemy najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych. Pozwala to  zagwarantować bezpieczeństwo podatkowe i prawne, zarówno dla Przedsiębiorcy jak i całej transakcji.

mec. Piotr Szalbierz,
Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Sprawy korporacyjne

Bieżąca obsługa korporacyjna

Poza restrukturyzacją przedsiębiorstw prowadzimy również bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kompleksowe działania świadczymy począwszy od przygotowania projektów umów spółek, statutów i porozumień wspólników uwzględniających indywidualne oczekiwania i potrzeby Klientów, biorąc udział w negocjacjach i asystując przy zawieraniu kontraktów, a skończywszy na dopełnieniu wszystkich formalności przed sądem rejestrowym oraz organami administracji.

Opracowujemy i negocjujemy w imieniu Klientów umowy nabycia akcji lub udziałów oraz umowy finansujące takie transakcje. Tworzymy dokumentację korporacyjną: uchwały, protokoły z obrad organów spółek i innych dokumentów wymaganych przez kodeks spółek handlowych.

Zakładanie spółek celowych

W ramach procesów prowadzonych dla Klientów zakładamy spółki celowe, które mają na celu dywersyfikację ryzyka biznesowego, prawnego i podatkowego. Pozwala to niejednokrotnie na ochronę majątku osobistego jak i firmowego. Powołanie spółki celowej zwiększa przejrzystości rozliczeń i rentowność.

Wyodrębnienie  i rozgraniczenie projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach spółki dedykowanej może też służyć do przygotowania transakcji zbycia wartościowych aktywów.

Likwidacja spółek

Likwidacja spółki, szczególnie spółek kapitałowych to proces złożony, na który składa się kilka etapów. Proces wymaga dużego zaangażowania oraz wiedzy co do prawidłowości jego przeprowadzenia szczególnie w aspekcie prawnym, podatkowym, rachunkowym i korporacyjnym.

Oferujemy wsparcie poprzez przygotowanie kompletu dokumentów a także kontrolowanie procesu likwidacji pod względem zarówno formalnym jak i operacyjnym. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnego doradztwa proces zostanie przeprowadzony kompleksowo i spokojnie. Nad całością będą czuwać specjaliści z zakresu prawa, podatków i księgowości.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE: 

tel. +48 502 441 966
mail: kancelaria@kancelariaszalbierz.pl

PEŁNE WSPARCIE PRAWNO - PODATKOWE W JEDNYM MIEJSCU

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY

Zmiany organizacyjne są konsekwencją rozwoju biznesu. Wraz z pojawieniem się nowych wyzwań, następuje konieczność optymalizacji do otoczenia legislacyjnego.

PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁY.

Restrukturyzacje mogą przybrać postać przekształceń, połączeń, podziałów bądź aportów.

SPRAWDŹ

WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Zapewniamy bieżące monitorowanie zmian prawnych i podatkowych oraz planowanych i realizowanych działań biznesowych.

BIEŻĄCE WSPARCIE PRAWNO-PODATKOWE

Dostarczamy wsparcia naszym Klientom w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

SPRAWDŹ

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Sprawdź co gwarantujemy z zakresie naszych usług.

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE PODATKOWE

Projektujemy i koordynujemy wdrożenie indywidualnie dopasowanych do biznesu strategii prawno - podatkowych.

SPRAWDŹ

SUKCESJA BIZNESU

Przygotowujemy organizacje na zmiany pokoleniowe poprzez właściwe zaplanowanie sukcesji biznesu. Doradzamy indywidualnie dopasowując strategię sukcesji do biznesu.

SUKCESJA BIZNESU

Odpowiednio i etapowo wprowadzana, pozwala zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń i dziesięcioleci.

SPRAWDŹ

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

W ramach zagadnień związanych z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, Kancelaria opracowuje opinie oraz analizy stanów faktycznych.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako odpowiedź na agresywną optymalizację podatkową.

SPRAWDŹ

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Kancelaria, służy pomocą w zakresie oceny zjawisk biznesowych pod kątem schematów podatkowych.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych.

SPRAWDŹ

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWY KORPORACYJNE

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, grup kapitałowych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

SPRAWDŹ